Datu aizsardzība / Sīkdatnes

Datu aizsardzība

Privātuma politika

Dārgie lietotāji!

Mēs vēlētos izmantot šo iespēju, lai dalītos ar datu aizsardzības informāciju saistībā ar mūsu tiešsaistes un mobilajiem piedāvājumiem. Tie iekļauj:

 • Mūsu tīmekļa vietni: www.miele.lv
 • Mūsu interneta veikalu: shop.miele.lv
 • Kā arī visas iOS un Android lietotnes
   

Ievads

Mēs, SIA “Miele”, reģ. Nr. 40103158767, adrese: Brīvības iela 40-21, Rīga, LV-1050, kā šo tiešsaistes piedāvājumu Kontrolētājs (turpmāk tekstā saukts – Miele), esam atbildīgi par jūsu kā mūsu piedāvājumu lietotāja personas datu apstrādi Vispārīgās datu aizsardzības regulas (VDAR) izpratnē.

Mūsu kontaktinformācija:

SIA “Miele”

Brīvības iela 40-21, Rīga, LV-1050, Latvija

Tālrunis: 80008700

E-pasta adrese: privacy@miele.lv

Mēs ļoti rūpīgi attiecamies pret jūsu privātumu un jūsu personas datu aizsardzību. Tādēļ mēs apstrādājam jūsu personas datus tikai saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, šo Privātuma politiku un VDAR.

Šīs Privātuma politikas mērķis ir informēt jūs par jūsu personas datu apstrādi mūsu tiešsaistes un mobilajos piedāvājumos, par to, kādā nolūkā tā tiek veikta, un saskaņā ar kādu juridisko pamatojumu šī apstrāde ir atļauta.

Datu aizsardzības inspektors

Ar mūsu datu aizsardzības inspektoru iespējams sazināties, izmantojot šādu e-pasta adresi: privacy@miele.lv.

Personas dati

Personas dati ir jebkura informācija saistībā ar identificētu vai identificējamu fizisku personu. Fiziska persona tiek uzskatīta par identificējamu, kad to iespējams tieši vai netieši identificēt, konkrēti piešķirot identifikatoru, piemēram, šādas personas vārdu, uzvārdu, identifikācijas numuru, atrašanās vietas datus vai tiešsaistes identifikatoru vienai vai vairākām speciālām īpašībām, kas izsaka šīs fiziskās personas fizisko, fizioloģisko, ģenētisko, garīgo, ekonomisko, kultūras vai sociālo identitāti. Tas iekļauj visu informāciju par jūsu identitāti, piemēram, jūsu vārdu, e-pasta adresi vai pasta adresi, jūsu klienta numuru un tiešsaistes identifikatorus. No otras puses – informācija, kas nav saistīta ar jūsu identitāti (piemēram, tiešsaistes lietotāju skaits), nav personīgi identificējama informācija.

Jūs varat izmantot mūsu tiešsaistes un mobilos piedāvājumus, neatklājot savu identitāti un nesniedzot nekādus personas datus. Lietojot mūsu tiešsaistes veikalu, Miele tīmekļa vietnes un lietotņu programmas un daži pakalpojumi tomēr uzkrāj jūsu personīgo informāciju.

Personas datu glabāšana

Mēs saglabājam jūsu datus īpaši aizsargātos serveros. Ar tehnisku un organizatorisku pasākumu palīdzību jūsu dati tiek aizsargāti pret datu nozaudēšanu, iznīcināšanu, piekļuvi, labošanu vai izplatīšanu neatļautām personām. Piekļuve jūsu datiem ir iespējama tikai dažām pilnvarotām personām. Šīs personas ir atbildīgas par serveru tehnisko, komerciālo vai redakcionālo atbalstu.

Jūsu personas dati tiek šifrēti un pārsūtīti internetā. Datu pārraidei mēs izmantojam SSL šifrēšanu (Secure Socket Layer).

Datu apstrādes tiesiskais pamatojums

Ciktāl mēs iegūstam piekrišanu jūsu personas datu apstrādei, kā datu apstrādes juridiskais pamatojums kalpo VDAR 6(1) panta (a) apakšpunkts: datu subjekts ir devis piekrišanu viņa vai viņas personas datu apstrādei vienam vai vairākiem īpašiem nolūkiem.

Ciktāl tiek apstrādāti jūsu personas dati, jo tas ir nepieciešams, lai izpildītu līgumu vai saistībā ar līgumu, piemēram, līgumiskās attiecības ar jums, kā datu apstrādes juridiskais pamatojums kalpo VDAR 6(1) panta (b) apakšpunkts: apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu līgumu, kura puse ir datu subjekts (fiziska persona) vai lai veiktu pasākumus pēc datu subjekta (fiziskas personas) pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas.

Ciktāl mēs apstrādājam jūsu personas datus, lai izpildītu juridiskās saistības, kā datu apstrādes juridiskais pamatojums kalpo VDAR 6(1) panta (c) apakšpunkts: apstrāde ir nepieciešama, lai ievērotu juridisko pienākumu saistībā ar personas datu apstrādātāju.

VDAR 6(1) panta (f) apakšpunkts piemērojams kā datu apstrādes juridiskais pamatojums, ja jūsu personas datu apstrāde ir nepieciešama, lai aizsargātu mūsu uzņēmuma vai trešās personas likumīgās intereses, un jūsu intereses, pamattiesības un pamatbrīvības neprasa jūsu personas datu aizsardzību.

Šīs Privātuma politikas ietvaros mēs vienmēr norādīsim juridisko pamatojumu, uz kuru balstām jūsu personas datu apstrādi.  Miele likumīgās intereses:

Mēs izmantojam personas datus, lai:

 • sniegtu pakalpojumus (ieskaitot produktu pārdošanu un piegādi), kas pieejami mūsu tīmekļa vietnē www.miele.lv un mūsu interneta veikalā shop.miele.lv;
 • identificētu klientu/patērētāju;
 • novērstu krāpnieciskus darījumus;
 • personalizētu www.miele.lv tīmekļa vietnē piedāvātos pakalpojumus;
 • sūtītu e-pasta ziņojumus, tāmes, pasūtījumu apstiprinājumus, rēķinus un veiktu finanšu darījumus;
 • sūtītu apstiprinājumus, kas abonēti e-pastā (tostarp informāciju par Miele organizētajiem ēdienu gatavošanas pasākumiem);
 • atbildētu uz jautājumiem un prasībām saistībā ar www.miele.lv tīmekļa vietni;
 • informētu sabiedrību par Miele aktivitātēm.

 

Datu iznīcināšana un uzglabāšanas periods

Mēs vienmēr dzēsīsim vai bloķēsim jūsu personas datus, ja nepastāvēs nolūks to izmantošanai. Tomēr datu uzglabāšanu var paredzēt juridiskās prasības, kuras mums jāievēro, piemēram, saistībā ar likumā noteikto uzglabāšanas un dokumentēšanas pienākumu. Šādā gadījumā mēs dzēsīsim vai bloķēsim jūsu personas datus pēc attiecīgo prasību izbeigšanās.
 

Datu apstrāde ar vispārēju mūsu piedāvājumu izmantošanu

Informācija par izmantošanu un jūsu lietoto saziņas ierīci

Katru reizi, kad piekļūstat mūsu tiešsaistes un mobilajiem piedāvājumiem, mēs apkopojam šādu informāciju par jūsu izmantoto ierīci: pārlūkprogrammas pieprasījumu, un šī pieprasījuma datumu un laiku. Turklāt pārsūtīto datu statuss un apjoms tiek fiksēts kā daļa no šī pieprasījuma. Mēs arī apkopojam informāciju par izmantotās pārlūkprogrammas produktu un versiju un ierīces operētājsistēmu, kā arī interneta pakalpojumu sniedzēju. Mēs turpinām izsekot, no kuras vietnes piekļūts pakalpojumam.

Mēs apstrādājam šos datus tā, lai jūsu ierīcē varētu tikt rādīts saturs, piemēram, tīmekļa vietne. Turklāt mēs izmantojam tiešsaistes un mobilo pakalpojumu sniegšanas datus, arī lai konstatētu un novērstu kļūdas, noteiktu tiešsaistes un mobilo pakalpojumu izmantošanu un veiktu korekcijas vai uzlabojumus.

Sīkdatņu izmantošana

Mēs izmantojam sīkdatnes. Tie ir mazi teksta faili, kas tiek glabāti jūsu datorā un kas glabā noteiktus iestatījumus un datus, lai tiešsaistē kopīgotu saturu par jūsu pārlūkprogrammu. Sīkfails parasti satur domēna nosaukumu, no kura tika nosūtīts sīkdatnes fails, kā arī informāciju par sīkdatnes vecumu un burtciparu identifikatoru.

Mēs informējam jūs par sīkdatnēm pirms to izmantošanas ar atbilstošas piezīmes palīdzību uznirstošajā logā.

Šīs sīkdatnes ļauj mums uzkrāt un uzglabāt šādus datus:

 • Valodas iestatījumi
 • Meklēšanas iestatījumi
 • Tiešsaistes veidlapas saturs
 • Informācija lietotāja identificēšanai vai autentificēšanai
 • Produkti iepirkumu grozā
 • Produkti piezīmēs
 • Produkti no iepirkumu konsultanta

Jūsu dati, kas tiek iegūti izmantojot sīkdatnes, ir pseidonimizēti, lai pēc datiem nevarētu noteikt attiecīgo lietotāju.

Datu apstrādes juridiskais pamatojums, izmantojot sīkdatnes, noteikts VDAR 6(1) panta (f) apakšpunktā.
 

Google pakalpojumi

Savā tīmekļvietnē izmantojam dažādus pakalpojumus, ko nodrošina “Google Ireland Limited”, Gordon House, Barrow Street, Dublina (Dublin) 4, Īrija (turpmāk – Google).

Lai uzzinātu vairāk par Google pakalpojumiem, lūdzu, skatiet http://www.google.com/privacy/ads/.
 

Google Analytics

Mūsu tīmekļvietne izmanto Google Analytics vajadzībām pielāgotai projektēšanai un vietnes uzlabošanai. Google Analytics izmanto tā saucamās sīkdatnes, kas glabājas jūsu datorā un ļauj analizēt, kā izmantojat tīmekļvietni. Sīkdatnes izveidotā informācija parasti tiek nosūtīta uz ASV izvietotu Google serveri un uzglabāta tajā. Šajā tīmekļvietnē izmantojam IP anonimizācijas paplašinājumu (tā saucamo IP maskēšanu), t. i., Google saīsina jūsu IP adresi Eiropas Savienības dalībvalstīs vai citās – Eiropas Ekonomikas zonas – valstīs. Pilnā IP adrese tiks nosūtīta uz ASV izvietoto serveri un tajā saīsināta tikai izņēmuma gadījumos.

Šīs tīmekļvietnes operatora uzdevumā Google izmantos šo informāciju, lai novērtētu, kā lietojat vietni, lai sagatavotu ziņojumus par vietnes darbību un nodrošinātu vietnes operatoram citus pakalpojumus saistībā ar vietnes darbību un tīmekļa izmantošanu.

Datu apstrādes juridiskais pamats ir likumīgās intereses saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu.

Google pakalpojumos ir arī ziņošana par mūsu reklāmu efektivitāti (tostarp dažādās iekārtās), mūsu lietotāju demogrāfiskais sadalījums un intereses un tiešsaistes reklāmas parādīšanas funkcijas dažādās ierīcēs ar pieeju no jūsu Google konta, un personalizēta reklāma (turpmāk – “personalizēta reklāma”). Šajā gadījumā datu apstrādes juridiskais pamats ir jūsu Google izteiktā piekrišana (VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts.

Varat nepiekrist Google Analytics veiktajai jūsu datu vākšanai un analīzei, lejuplādējot un uzstādot pārlūka spraudni, ko var iegūt, lietojot saiti https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Mums atsūtītie ar sīkdatnēm saistītie dati, lietotāja identifikatori (piemēram, lietotāju ID) vai reklāmas identifikatori tiks automātiski izdzēsti pēc 14 mēnešiem.

Lai uzzinātu vairāk par Google Analytics noteikumiem un nosacījumiem, un prasībām, skatiet http://www.google.com/analytics/terms/.


Google veicinošās tirgvedības funkcijas

Google veicinošās tirgvedības funkcija ļauj mums rādīt saviem lietotājiem reklāmu, ņemot vērā interesi, ko viņi ir izrādījuši citās mūsu vietnēs, kas ir iekļautas Google reklāmu tīklā (tā saucamās “Google reklāmas” vai reklāmas citās vietnēs). Šajā nolūkā tiek analizēta lietotāju mijiedarbība mūsu vietnē, lai pēc mūsu vietnes apmeklēšanas lietotājiem varētu parādīt mērķētu reklāmu arī citās vietnēs. Google saglabā skaitli to lietotāju pārlūkos, kuri apmeklē noteiktus Google pakalpojumus vai vietnes, kas ir iekļautas Google piedāvājumu tīklā. Šis skaitlis reģistrē šo lietotāju apmeklējumus.

Datu apstrādes juridiskais pamats ir likumīgās intereses saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu.

Varat atslēgt Google iespēju izmantot sīkdatnes, uzstādot spraudni, kas ir iegūstams saitē www.google.com/settings/ads/plugin.
 

Google konversijas izsekošana

Šajā kontekstā lietojam arī Google konversijas izsekošanu. Ja jūs uzklikšķināt uz Google piedāvātas reklāmas, jūsu ierīcē uz 30 dienām tiek atstāta konversijas izsekošanas sīkdatne. Šīs sīkdatnes nekalpo personas identifikācijai. Konversijas sīkdatnes savāktā informācija tiek izmantota, lai Google Ads reklāmdevējiem sagatavotu konversijas statistiku.

Šīs datu apstrādes juridiskais pamats ir likumīgās intereses saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu.

Varat savā pārlūkā atslēgt Google ar interesēm pamatoto reklāmu, izslēdzot http://www.google.com/settings/ads vai izvēloties iziet no http://www.aboutads.info/choices/.
 

Citi Google tirgvedības platformas pakalpojumi

Turklāt mūsu tīmekļvietne lieto arī citus Google tirgvedības platformas (agrākās “Google doubleclick”) pakalpojumus. Šie pakalpojumi izmanto sīkdatnes, lai nodrošinātu lietotājiem piemērotu reklāmu, uzlabotu kampaņas rezultātu paziņošanu vai nepieļautu atkārtotu reklāmas parādīšanu lietotājam.

Google izmanto sīkdatnes identifikatoru, lai reģistrētu, kura reklāma tiek parādīta kurā pārlūkā, tādējādi nepieļaujot tās parādīšanu vairākas reizes. Turklāt Google var izmantot sīkdatnes identifikatoru tā saucamo konversiju izsekošanai, t. i., vai lietotājs pēc reklāmas apskates atver reklāmdevēja vietni un tajā kaut ko iegādājas. Google ir paziņojusi, ka šīs sīkdatnes nesatur personīgu informāciju.

Jūsu pārlūks automātiski izveido tiešu savienojumu ar Google serveri. Nevaram ietekmēt ar šo instrumentu savākto datu turpmāku izmantošanu un to apjomu, ko nosaka Google. Google ir paziņojusi, ka ar šo pakalpojumu Google saņem informāciju, ka esat piekļuvis attiecīgajai mūsu vietnes sadaļai vai uzklikšķinājis uz mūsu reklāmas. Ja esat reģistrējies kādam Google pakalpojumam, Google šo apmeklējumu var attiecināt uz jūsu lietotāja kontu. Pat ja neesat reģistrēts Google lietotājs vai neesat pieteicies, pastāv iespēja, ka pakalpojuma sniedzējs noskaidros un saglabās jūsu IP adresi.

Turklāt Google sīkdatnes ļauj mums saprast, vai veicat mūsu vietnē darbības pēc mūsu reklāmas aplūkošanas vai uzklikšķināšanas Google vai citā platformā (konversijas izsekošana) (“Floodlight”). Google izmanto šo sīkdatni, lai konstatētu saturu, par kuru interesējaties mūsu tīmekļvietnēs, lai mēs vēlāk varētu nosūtīt jums mērķētu reklāmu. 

Varat atteikties no izsekošanas procesa, veicot attiecīgus iestatījumus sava pārlūka programmatūrā (piemēram, izslēdzot trešo personu sīkdatnes), deaktivējot konversijas izsekošanas sīkdatnes, sava pārlūka iestatījumos bloķējot sīkdatnes no domēna www.googleadservices.com vietnē www.google.com/settings/ads, to pakalpojumu sniedzēju interesēs balstītai reklāmai, kuri ir daļa mūsu “About Ads” pašregulējošās kampaņas, lietojot saiti http://www.aboutads.info/choices vai http://www.google.com/settings/ads/. Jānorāda, ka šajā gadījumā jums var nebūt iespējams pilnībā izmantot visas šī piedāvājuma iespējas.

Lai uzzinātu vairāk par Google tirgvedības platformu, lūdzu, skatiet https://marketingplatform.google.com/. Plašāka informācija ir pieejama arī Tīmekļa reklāmas iniciatīvas (NAI) vietnē http://www.networkadvertising.org/.

Datu apstrādes juridiskais pamats ir jūsu piekrišana atbilstoši VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunktam

 

AdForm

Lai uzlabotu mūsu pakalpojumu komfortu un kvalitāti, mēs izmantojam konversijas izsekošanas un atkārtotas atlasīšanas tehnoloģiju, ko nodrošina Adform ApS, Wildersgade 10B, 1408, Kopenhāgena, Dānija.

Adform Konversijas izsekošanas sistēma izveido pagaidu sīkfailu, kad lietotājs sazinās, izmantojot Adform sludinājumu. Lietotāji, kas nevēlas piedalīties izsekošanā, var atiespējot Adform sīkfailu, izmantojot Interneta pārlūkprogrammu, vai iebilst datu savākšanai un saglabāšanai jebkurā brīdī, arī turpmāk, šajā vietnē https://site.adform.com/datenschutz-opt-out/).  Sīkfailus, kas jau ir saglabāti jūsu datorā, var dzēst savā pārlūkprogrammā vai izdzēst pagaidu Interneta vietnes.

Šī atkārtotās atlasīšanas tehnoloģija ļauj atlasīt tos Interneta lietotājus, kas jau ir ieinteresējušies par mūsu mājaslapu un izstrādājumiem mūsu partneru mājaslapās. Reklāmas materiāla ievietošana šajā gadījumā notiek, pamatojoties uz iepriekšējo lietotāja uzvedību, kas tiek noteikta, balstoties uz sīkfailiem.  Šis ir pagaidu sīkfails, kurš ir spēkā 60 dienas. Ja nevēlaties, lai Adform attēlotu jūsu interesēm atbilstošas reklāmas, jūs varat jebkurā laikā atteikties no turpmākās datu apkopošanas un saglabāšanas šajā vietnē https://site.adform.com/datenschutz-opt-out/). Plašāka informācija par Adform privātuma politiku ir pieejama vietnē: https://site.adform.com/datenschutz-opt-out 

Juridiskais pamatojums ir VDAR.
 

Qualtrics

Mūsu mājaslapā izmantojam pakalpojumus, ko nodrošina Qualtrics LLC, 333 W. River Park Drive, Provo, UT 84604, ASV, lai veiktu aptaujas par klientiem, produktiem un zīmoliem nolūkā regulāri uzlabot mūsu produktus un pakalpojumus. Ja piedalāties aptaujā, tiks apstrādāti tikai reģistrācijas dati (datums un laika zīmogs / informācija par jūsu pārlūku un pārlūka iestatījumiem / informācija par jūsu ierīci / lietošanas datumu). Lēmums par piedalīšanos aptaujā ir jūsu brīva izvēle. Ja nevēlaties piedalīties aptaujā, varat aizvērt aptaujas uznirstošo logu ar taustiņu “X” aptaujas uznirstošā loga augšējā labajā stūrī. Datu apstrādes juridiskais pamats ir jūsu piekrišana, VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts. Jebkurā laikā varat atsaukt savu piekrišanu un turpmāk atsaukšana būs spēkā.

Saistībā ar Qualtrics pakalpojumiem izmantojam arī Qualtrics sīkdatnes, galvenokārt, lai sekotu aptauju seansiem un uzturētu tos. Plašāku informāciju par Qualtrics sīkdatņu izmantošanu skatiet mūsu sīkdatņu paziņojumā. Lai iegūtu plašāku informāciju par Qualtrics LLC un to, kā Qualtrics izmanto personas datus, lūdzu, skatiet https://www.qualtrics.com/privacy-statement/.

 

Meta Pixel (agrāk – Facebook Pixel)

Savā tīmekļvietnē izmantojam Meta Pixel – JavaScript koda fragmentu –, kas ļauj mums izsekot jūsu darbībām mūsu tīmekļvietnē (reklāmguvumu uzskaite) un izmantot Facebook atkārtotās tirgvedības funkciju (pielāgotas mērķauditorijas), ko nodrošina un / vai izmanto Meta Platforms Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublina (Dublin) 2, Īrijā (“Facebook” vai “Meta”).

Meta Pixel saņem un apstrādā šādus datus: HTTP galvenes, Pixel specifiskos datus (tostarp Pixel ID un Facebook sīkdatni), pogu klikšķu datus, izvēles vērtības un veidlapu lauku nosaukumus. Facebook Pixel ļauj Facebook jums piedāvāt Facebook produktus un saprast informāciju, ko viņi saņem par jums, tostarp informāciju par citu tīmekļvietņu un lietotņu izmantošanu, neatkarīgi no tā, vai esat reģistrējies vai pieteicies. Papildinformācija par Meta sīkdatnēm un apstrādātajiem datiem ir pieejams šeit un mūsu sīkdatņu paziņojumā.

Meta un mēs apstrādājam jūsu datus kā vienots datu pārzinis saskaņā ar VDAR 26. pantu. Meta un mūsu kopīgā datu pārziņa vienošanās kopsavilkums ir pieejams šeit: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Lai iegūtu papildinformāciju par Meta, skatiet Meta Konfidencialitātes politiku, kas ir pieejama šeit: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Jūsu dati galvenokārt tiks apstrādāti Eiropas Savienības teritorijā. Tomēr var būt iespējams, ka jūsu dati ir jāpārsūta un jāapstrādā ārpus Eiropas Savienības teritorijas, piemēram, Facebook Inc. Amerikas Savienotajās Valstīs. Šādā gadījumā jūsu datiem tiks nodrošinātas atbilstošās garantijas, kas ir minētas Vispārīgās datu aizsardzības regulas 46. panta 2. punktā, it īpaši, bet ne tikai, izmantojot līguma standartklauzulas par datu nosūtīšanu starp ES un trešām valstīm (kas ir ir pieejams šeit).
 

Konversijas izsekošana

Izmantojam Meta Pixel, lai izsekotu jūsu darbības nolūkā analizēt mūsu konversijas piltuves efektivitāti un pastāvīgi uzlabot mūsu tīmekļvietni.
 

Facebook pielāgotās mērķauditorijas

Izmantojam Meta Pixel, lai tīmekļvietnes lietotājiem rādītu ar viņu interesēm pamatotas reklāmas (“Facebook reklāmas”), kad tie apmeklē sociālo tīklu Facebook vai citas tīmekļvietnes, kas izmanto šo procesu. Vēlamies rādīt reklāmas, kas jums ir interesantas, lai padarītu jums pievilcīgākus mūsu tiešsaistes piedāvājumus.

“Facebook pielāgoto mērķauditoriju” funkcija ir pieejama pierakstītiem lietotājiem https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#.

 

Buyers Guide

Savā tīmekļvietnē izmantojam vadītās pārdošanas pakalpojumus, ko nodrošina mūsu pakalpojumu sniedzējs Neo Commerce GmbH, Max-Bill-Str. 8, 80807, Minhene, Vācija (“Neocom”). Vadītās pārdošanas pakalpojumi ļauj jums ātrāk un efektīvāk atrast atbilstošo produktu. Tikai pēc dažiem jautājumiem jums tiek izteikts sākotnējais produktu piedāvājums. Produkti tiek papildināti, ņemot vērā to, kā tie apmierina jūsu vajadzības. Lēmums par pakalpojuma izmantošanu ir jūsu brīva izvēle. Šajā kontekstā apstrādājam metadatus no HTTP tīkla pieprasījuma kā novirzītāja, jūsu IP adresi, pārlūka valodu un izmantoto metodi (pārlūku / OS veidu un versiju), un jūsu datus, ko sniedzāt mums, izmantojot pakalpojumu. Dati netiks saglabāti. Jūsu datus apstrādājam, lai sniegtu jums pakalpojumu. Apstrādes juridiskais pamats ir VDAR 6. panta 1.a daļa. Ja iegādājaties produktu, apstrādes juridiskais pamats ir VDAR 6. panta 1.b daļa. Neocom darbojas kā apstrādātājs mūsu uzdevumā un izpilda mūsu rīkojumus.

Pakalpojumu izmantošanas kontekstā saglabājam arī informāciju par jūsu sesiju, galvenokārt, lai identificētu lietotāju daudzajās pārlūka sesijās. Plašāku informāciju skatiet mūsu sīkdatņu paziņojumā. Plašāku informāciju par Neocom un vadītās pārdošanas pakalpojumu skatiet vietnē https://neocom.ai/.

 

Reģistrācija

Jūs varat reģistrēties kā lietotājs mūsu tiešsaistes un mobilās versijas piedāvājumu saņemšanai. Lai to izdarītu, jums jāievada pieprasītie dati, piemēram, vārds, adrese un e-pasta adrese. Mēs arī fiksējam reģistrācijas datumu, laiku un IP adresi. Reģistrācijas procesa ietvaros mēs iegūstam jūsu piekrišanu datu izmantošanai.

Reģistrācijas datu apstrādes juridiskais pamatojums ir piekrišana personas datu apstrādei vienam vai vairākiem īpašiem nolūkiem. Ciktāl jūs reģistrējaties, lai izpildītu vai uzsāktu ar mums noslēgtu līgumu, datu apstrādes juridiskais pamatojums tiek noteikts papildus –

apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu līgumu, kura puse ir datu subjekts, vai lai veiktu pasākumus pēc datu subjekta (fiziskas personas) pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas.

Reģistrācija ir nepieciešama, lai izpildītu vai uzsāktu līgumu ar mums par noteiktiem pakalpojumiem.

Datus mēs glabāsim tik ilgi, cik nepieciešams, lai izpildītu līgumu. Turklāt mēs glabājam šos datus pēclīguma saistību izpildei, kā arī komerciālajos un nodokļu saglabāšanas periodos, kā to nosaka likumdošana. Šis uzglabāšanas periods parasti ir trīs gadi pēc attiecīgā kalendārā gada beigām.

Pasūtījumu apstrādes kārtība, izmantojot mūsu tiešsaistes veikalu

Mēs izmantojam jūsu personas datus tikai mūsu uzņēmumā un saistītajos uzņēmumos veiktiem pasūtījumiem, kā arī pasūtījuma apstrādes uzņēmumā.

Lai veiktu pasūtījuma apstrādi, mēs sadarbojamies ar dažādiem uzņēmumiem, kas atbild par maksājumu apstrādi un loģistiku. Mēs nodrošinām, ka mūsu partneri ievēro datu aizsardzības noteikumus. Tādējādi mēs nosūtām jūsu adreses datus (vārds, adrese, tālruņa numurs) attiecīgajam piegādes uzņēmumam, kas pēc tam jums piegādā pasūtītos produktus.

Juridiskais pamatojums ir VDAR 6(1) panta (b) apakšpunkts. Jūsu personas datu apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu ar jums noslēgto līgumu.

Datus mēs glabāsim tik ilgi, cik nepieciešams, lai izpildītu līgumu. Turklāt mēs glabājam šos datus pēclīguma saistību izpildei, kā arī komerciālajos un nodokļu saglabāšanas periodos, kā to nosaka likumdošana. Šis uzglabāšanas periods parasti ir trīs gadi pēc attiecīgā kalendārā gada beigām.

Pasūtījumu maksājumu apstrāde

Atkarībā no izvēlētā maksājuma veida, pasūtījumu maksājumu apstrāde var tikt organizēta, iesaistot pakalpojumu sniedzēju.

Veicot apmaksu ar kredītkarti, jūsu nepieciešamie dati, piemēram, vārds, adrese un pirkuma dati tiks pārsūtīti attiecīgajam uzņēmumam, kurš izdevis kredītkarti.

Juridiskais pamatojums ir VDAR 6(1) panta (b) apakšpunkts. Jūsu personas datu apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu ar jums noslēgto līgumu.

Datus mēs glabāsim tik ilgi, cik nepieciešams, lai izpildītu līgumu. Turklāt mēs glabājam šos datus pēclīguma saistību izpildei, kā arī komerciālajos un nodokļu saglabāšanas periodos, kā to nosaka likumdošana. Šis uzglabāšanas periods parasti ir trīs gadi pēc attiecīgā kalendārā gada beigām.

Datu papildu apstrāde, izmantojot Miele piedāvāto lietotni

Izmantojot lietotnes, tiek apstrādāti šādi dati:

 • Reģistrācijas datums
 • Klienta numurs, Miele konts
 • Ierīces/ierīču seriālais numurs
 • Ierīču funkcionālās īpašības, ierīces galvenie dati
 • Ierīces lietošanas dati
 • Ierīces statusa dati
 • Lietotnes lietošanas dati
 • Personiski identificējamās telekomunikāciju pazīmes

Lai nodrošinātu visaptverošu Miele@mobile lietotnes izmantošanu, nepieciešamas noteiktas sistēmas atļaujas. Programmas lietošanas sākumā un/vai tikai tad, ja lietojat attiecīgo funkciju, jums tiks lūgts piešķirt atbilstošas pilnvaras. Lūdzu, ņemiet vērā, ka atbilstošai lietotnes izmantošanai ir nepieciešama piekļuve noteiktām mobilās ierīces (viedtālruņa vai planšetdatora) funkcijām un jūsu personiskajai informācijai.

Miele@mobile lietotne ir pieejama, tā sauktajos, lietotņu veikalos (Google Play Store un Apple App Store), kurus nodrošina trešās puses. Lietotnes lejupielādei parasti ir nepieciešama iepriekšēja reģistrācija attiecīgajā lietotņu veikalā. Mēs nekādi nevaram ietekmēt šajā gadījumā savāktos, apstrādātos un izmantotos personas datus. Atbildīgā iestāde šajā gadījumā ir tikai attiecīgā lietotņu veikala operators.

 Juridiskais pamatojums datu apstrādei ir VDAR 6(1) panta (a) apakšpunkts. Ciktāl datu apstrāde ir nepieciešama attiecīgās lietotnes piedāvāto pakalpojumu izpildīšanai, tās juridiskais pamatojums ir VDAR  (1) panta (b) apakšpunkts. Turklāt ierīces lietošanas dati tiek anonīmi novērtēti, lai mūsu produktus un lietotni būtu iespējams pastāvīgi optimizēt. Juridiskais pamatojums ir VDAR 6(1) panta (f) apakšpunkts, kas nosaka, ka produkta un pakalpojuma optimizāciju pamato mūsu likumīgās intereses.

Mēs apstrādājam datus šādiem mērķiem:

 • lai uzlabotu mūsu produktu un pakalpojumu piedāvājumus (piemēram, lietotās programmas un citas sadzīves tehnikas un lietotnes funkcijas);
 • lai sazinātos ar jums, mērķtiecīgi piedāvājot pakalpojumus un produktus, kas pielāgoti jūsu vajadzībām;
 • lai izslēgtu vai novērstu traucējumus;
 • lai nodrošinātu un uzlabotu lietotnes lietojamību;
 • lai nodrošinātu lietotnes pakalpojumus.

Mēs glabājam datus tikai tik ilgi, cik tas ir nepieciešams attiecīgā mērķa sasniegšanai.

Saziņa ar mums

Jūs varat sazināties ar mums dažādos veidos, arī izmantojot mūsu tīmekļa vietnē izvietoto saziņas veidlapu.

Kontaktinformācija

Jūs varat sazināties ar mums pa tālruni, izmantojot mūsu klientu līniju, pa e-pastu vai pa pastu. Ja vēlaties izmantot kādu no šīm kontaktinformācijas iespējām, mēs apkopojam personas datus, kurus jūs mums sniedzat, izmantojot izvēlēto kontaktinformācijas iespēju. Tas var būt jūsu vārds, adrese, e-pasta adrese un tālruņa numurs. Jūs varat izlemt, kādu kontaktinformāciju jūs vēlaties mums sniegt.

Mēs apstrādājam šos datus tikai ar tādu nolūku, lai varētu atbildēt uz jūsu jautājumu vai pieprasījumu vai apstrādāt to.

Ciktāl jūs vēlaties izmantot kontaktinformācijas formu mūsu tiešsaistes piedāvājumā, mēs uzkrājam jūsu norādītos personas datus kontaktinformācijas formā – jūsu vārdu un e-pasta adresi. Turklāt mēs saglabājam IP adresi, kā arī pieprasījuma datumu un laiku. Mēs apstrādājam datus, kas tiek nosūtīti, izmantojot kontaktinformācijas veidlapu, lai varētu atbildēt uz jūsu jautājumu vai pieprasījumu.

Kontaktinformācijas iespēju izmantošanas juridiskais pamatojums, atsaukšana

Datu apstrādes juridiskais pamatojums, izmantojot piedāvātās kontaktinformācijas iespējas, ir jūsu piekrišana, atbilstoši VDAR 6(1) panta (a) apakšpunktam. Jūs varat atsaukt savu piekrišanu jebkurā laikā. Kad jautājumu esam apstrādājuši, sākotnēji dati tiek saglabāti gadījumam, ja rodas papildu jautājumi. Datu dzēšanu iespējams pieprasīt jebkurā laikā; pretējā gadījumā dzēšana notiek pēc lietas slēgšanas. Mēs nekavējoties izdzēsīsim datus, ja mums nebūs pienākuma tos glabāt, ko nosaka komerciāli vai ar nodokļiem saistīti noteikumi.

Sociālie mediji

Mūsu tiešsaistes un mobilajā piedāvājumā jūs atradīsiet saites uz sociālo tīklu Facebook, kā arī mūsu YouTube kanālu. Saites tiek apzīmētas ar attiecīgā pakalpojuma sniedzēja logotipu.

Noklikšķinot uz saitēm, tiek atvērtas atbilstošās sociālo mediju lapas, kurām šī Privātuma politika nav piemērojama. Lai saņemtu detalizētu informāciju par piemērojamiem noteikumiem, lūdzam skatīt attiecīgo pakalpojumu sniedzēju Privātuma politiku. Jūs tās varat atrast šeit:

Facebook: https://www.facebook.com/policy.php

YouTube: https://policies.google.com/privacy

Jūsu tiesības

Atbilstoši VDAR – attiecīgajām personām ir atšķirīgas tiesības. Ja vēlaties izmantot savas tiesības vai saņemt papildu informāciju, lūdzam droši vērsties pie mums jebkurā laikā.

Attiecīgās tiesības it īpaši iekļauj:

 • Tiesības saņemt informāciju: Saskaņā ar VDAR 15. pantu jūs varat pieprasīt apstiprinājumu par to, vai mēs apstrādājam ar jums saistītos personas datus. Ja šāda apstrāde ir pieejama, jūs varat arī pieprasīt no mums papildu informāciju par apstrādi.
 • Tiesības uz datu labošanu: Saskaņā ar VDAR 16. pantu jūs varat pieprasīt datu labošanu un/vai pabeigšanu, ja jūsu apstrādātie personas dati ir nepareizi vai nepilnīgi.
 • Tiesības ierobežot apstrādi: Noteiktos apstākļos saskaņā ar VDAR 18. pantu jūs varat pieprasīt jūsu personas datu apstrādes ierobežošanu.
 • Tiesības uz atcelšanu: Saskaņā ar VDAR 17. pantu noteiktos apstākļos jums ir tiesības pieprasīt par jums saglabāto personas datu dzēšanu.
 • Tiesības uz datu pārnesamību: Saskaņā ar VDAR 20. pantu noteiktos apstākļos jums ir tiesības saņemt savus personas datus, kurus esat sniedzis pārzinim strukturētā, plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā un tiesības minētos datus nosūtīt citam pārzinim, un pārzinis, kuram attiecīgie personas dati sniegti, tam nerada nekādus šķēršļus.

Ja jūsu personas dati ir balstīti uz likumīgām interesēm un tiek apstrādāti atbilstoši VDAR 6(1)(1) panta (f) apakšpunktam, jums ir tiesības iesniegt iebildumu pret jūsu personas datu apstrādi saskaņā ar VDAR 21. pantu, ja pastāv iemesli, kas radušies jūsu konkrētajā situācijā.

 Sūdzības

Ja uzskatāt, ka mūsu personas datu apstrāde neatbilst šai Privātuma politikai vai piemērojamajai Privātuma politikai, jūs varat iesniegt sūdzību mūsu datu aizsardzības inspektoram. Datu aizsardzības inspektors izskatīs jautājumu un informēs jūs par testa rezultātiem. Turklāt jums ir arī tiesības lēmumu pārsūdzēt uzraudzības iestādē.

Papildu informācija

Datu nodošana trešajām personām

Principā mēs nenododam personas datus trešajām pusēm, ja tas nav saskaņā ar šajā Privātuma politikā minētajiem nolūkiem. Tomēr, ciktāl mums saskaņā ar likumu vai tiesas rīkojumu ir noteikts šāds pienākums, mēs nosūtīsim jūsu datus iestādēm, kas ir tiesīgas saņemt informāciju:

 • Miele var nodot jūsu personas datus iestādēm, tostarp valsts un citām iestādēm (piemēram, tiesībaizsardzības iestādēm, zvērinātu notāru birojiem, nodokļu administrācijām, uzraudzības iestādēm un finanšu izlūkošanas aģentūrām) saistībā ar jebkuru tiesas procesu;
 • apdrošināšanas sabiedrības prasījumu gadījumā;
 • revidentiem, finanšu konsultantiem vai citiem Miele apstiprinātiem personas datu apstrādātājiem tikai tiktāl, cik tas paredzēts tiesību aktos;
 • trešajām personām, kas ir atbildīgas par dažādu reģistru (piemēram, kredītreģistu, komercreģistru vai citu reģistru, kas uzkrāj personas datus) izveidi;
 • citām trešajām personām, kas saistītas ar Miele pakalpojumu sniegšanu, ieskaitot bankām vai līzinga sabiedrībām, arhīviem, pasta un kurjeru uzņēmumiem, pārvadāšanas uzņēmumiem;
 • jebkādām citām trešajām personām, lai aizsargātu mūsu likumīgās tiesības (ieskaitot informācijas nodošanu pusēm, lai novērstu krāpniecību).

 

Saites uz citām mājaslapām

Mūsu tiešsaistes piedāvājumā ir saites uz citām tīmekļa vietnēm. Šīs saites parasti tiek attiecīgi apzīmētas. Mēs nekādi nevaram ietekmēt to, cik lielā mērā saistītās tīmekļa vietnes atbilst piemērojamajiem datu aizsardzības noteikumiem. Tāpēc mēs iesakām jums iepazīties arī ar citu tīmekļa vietņu Privātuma politiku.

Izmaiņas Privātuma politikā

Privātuma politikas statuss tiek norādīts pēc datuma (zemāk). Mēs saglabājam tiesības mainīt šo Privātuma politiku jebkurā laikā, tā ietekmējot nākotnes darbības. Aktuālā versija ir pieejama tieši no tiešsaistes piedāvājuma. Lūdzam regulāri aplūkot tiešsaistes piedāvājumu un iepazīties ar aktuālo Privātuma politiku.

 

Izmaiņas Privātuma politikā: 2018. gada maijs

 

“Miele” digitālais asistents

“Miele” digitālais asistents ir tā saucamais sarunbots, ko nodrošina mūsu tehnisko pakalpojumu sniedzējs, “e-bot7 GmbH”, Perusastraße 7, 80333 Minhene. “Miele” digitālais asistents palīdzēs jums meklēt informāciju par “Miele” pakalpojumu pakotnēm un arī iegādāties tās, piemēram, “Miele” pakalpojumu sertifikātu, “Coffee Care” vai “Exclusive Care” pakotnes. Jūs varat vienkārši ierakstīt savu jautājumu tērzēšanas logā. Tad “Miele” digitālais asistents jums sniegs atbildes. Ja jūs vēlaties pieprasīt “Miele” pakalpojumu sertifikātu, “Miele” digitālais asistents nosūtīs saiti uz attiecīgo tīmekļa veidlapu.

“Miele” digitālais asistents neatbild uz klientu jautājumiem saistībā ar konkrētu līgumu. Ja jums ir šāda veida jautājumi, lūdzu, sazinieties ar mūsu Klientu apkalpošanas dienestu (https://www.miele.lv/majsaimnieciba/kontaktinformacija-45.htm). Lai lietotu “Miele” digitālo asistentu, nav nepieciešami personas dati un tie netiek pieprasīti. Var tikt ievākta informācija par konkrētās ierīces veidu, kas ir nepieciešama “Miele” digitālajam asistentam, bet ne ierīces identifikators, piemēram, sērijas numurs.

Mēs apstrādājam jūsu datus, lai risinātu jūsu problēmas un lai uzlabotu mūsu uzņēmējdarbības un pakalpojumu procesus, tostarp “Miele” digitālo asistentu, kas atbilst mūsu likumīgajām interesēm. Apstrādes juridiskais pamats ir VDAR 6. panta 1. f daļa. Ja jūs iegādājaties “Miele” pakalpojumu sertifikātu vai citu “Miele” pakalpojumu pakotni, datu apstrādes juridiskais pamats ir VDAR 6. panta 1. b daļa. “E-bot7 GmbH” darbojas kā apstrādātājs mūsu uzdevumā un izpilda mūsu rīkojumus.

Jautājumi, ko jūs uzdodat “Miele” digitālajam asistentam, tāpat kā dati par izmantošanu, t.i., tērzēšanas ilgums, ziņojumu laika zīmogs, dialogu skaits un aptuvenā lietotāju atrašanās vieta, tiek glabāti ne ilgāk kā 90 dienas. Pēc tam jūsu jautājumi tiks neatgriezeniski izdzēsti. Bez tam, dati par izmantošanu tiek anonīmi glabāti statistikas mērķiem. Personas dati netiek izvērtēti.

 

[1] Google Analytics ir tīmekļa analītikas pakalpojums, kuru nodrošina Google LLC., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94034, ASV („Google“).

 

Sīkdatnes / Cookies

 

Sīkdatņu politika

Pēdējais atjauninājums 16.02.2024.

SIA Miele (Miele) šajā tīmekļvietnē izmanto tā sauktās sīkdatnes. Šajā politikā sīki izskaidrojam, kāda veida sīkdatnes Miele izmanto, kādus datus tās apstrādā, sīkdatņu pastāvēšanas ilgumu un jūsu tiesības attiecībā uz sīkdatnēm.

Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu mūsu “Privātuma izvēļu centra” sīkdatņu iestatījumos.

 

1. Vispārīgs paskaidrojums

Sīkdatnes ir mazas teksta datnes, kas glabājas jūsu datorā vai gala ierīcē, ja izmantojat mūsu tīmekļvietnes. Ja apmeklējat Miele tīmekļvietni, jūsu sistēmā var saglabāties sīkdatne. To veido individuāla simbolu virkne, ko var izmantot jūsu pārlūka identifikācijai nākamajā reizē, kad apmeklējat tīmekļvietni. Ir divi sīkdatņu pamatveidi.

 • Pagaidu sīkdatnes: šīs sīkdatnes, ko sauc arī par sesijas sīkdatnēm, īslaicīgi tiek glabātas jūsu datorā vai gala ierīcē mūsu tīmekļvietnes apmeklējuma laikā un pēc tam tiek izdzēstas.
 • Pastāvīgās sīkdatnes: šīs sīkdatnes paliek jūsu datorā ilgāku laika periodu.

Miele izmanto dažādas tīmekļa tehnoloģijas (piemēram, sīkdatnes, Java-Script), galvenokārt lai atvieglotu jums Miele tīmekļa lietotņu izmantošanu un tās uzlabotu. Tas nozīmē, ka tās tiek izmantotas, lai:

 • identificētu jūs, kad piesakāties mūsu tīmekļa veikalā, un nodrošinātu derīgu, jums pielāgotu drošības standartu ievērošanu;
 • palīdzētu mums atcerēties produktus, ko pievienojāt savā iepirkumu grozā vai piezīmju blokā;
 • parādītu, cik produktu pievienojāt savā iepirkumu grozā vai tīmekļvietnes piezīmju blokā;
 • atgādinātu mums, kādu valodu izvēlējāties sesijas laikā, lai jums būtu vieglāk pārvietoties pa mūsu lapām;
 • analizētu datus, piemēram, mūsu tīmekļvietnes apmeklētāju skaita novērtējumu vai visbiežāk apmeklētās tīmekļvietnes. Analīzes rezultātus izmantojam nolūkā uzlabot savu tīmekļvietni.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka Miele ir nepieciešama jūsu izvēļu izteikšana attiecībā uz sīkdatņu izmantošanu pašai savā saskarnē, bet, mainot sīkdatņu iestatījumus savā tīmekļa pārlūkā, varat arī atspējot vai ierobežot sīkdatņu pārraidi. Jebkurā laikā varat dzēst jau saglabātās sīkdatnes. Plašāka informācija par sīkdatņu dzēšanu konkrētajā pārlūkā ir pieejama šeit:

Tomēr ņemiet vērā, ka pēc sīkdatņu atspējošanas var nebūt iespējams izmantot visas tīmekļvietnes funkcijas. Vairākuma pārlūku izvēlnē ir pieejami iespējamie sīkdatņu izmantošanas iestatījumi. Parasti pārlūkam ir iespējami šādi iestatījumi:

 • apskatīt sīkdatnes;
 • atļaut sīkdatnes;
 • atspējot visas vai atsevišķas sīkdatnes;
 • atspējot visas sīkdatnes, kad pārlūks tiek aizvērts;
 • bloķēt sīkdatnes;
 • paziņot, ja sīkdatne tiek atstāta;
 • iebilst pret tīkla analīzes izsekošanu (apzināts noraidījums).

Apmeklējot mūsu tīmekļvietni, reklāmkarogs informē jūs par sīkdatņu izmantošanu un lūdz jūs piekrist sīkdatnēm, kurām ir nepieciešama piekrišana. Jebkurā laikā varat atsaukt savu piekrišanu un turpmāk atsaukšana būs spēkā; sīkāk to izskaidrojam šajā sīkdatņu politikā.

 

2. Google Tag Manager

Savā tīmekļvietnē izmantojam pazīmju pārvaldības pakalpojumu Google Tag Manager, ko nodrošina Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublina (Dublin) (Google). Google Tag Manager ļauj tīmekļvietnēs vai mobilajās lietotnēs ātri un viegli atjaunināt mērījumu sīkdatnes un saistītos kodu fragmentus, ko vienā vārdā sauc par pazīmēm. Ja projektam ir pievienots mazs pazīmju pārvaldnieka fragments, tīmekļvietne var droši un viegli izmantot analītisko un mērījumu pazīmju konfigurāciju no tīmeklī esošas lietotāja saskarnes.

The Google Tag Manager ļauj mums ieviest un pārvaldīt sīkdatnes un izsekot pazīmes. The Google Tag Manager nelieto savas sīkdatnes, bet ieslēdz citas sīkdatnes un izsekošanas pazīmes, ja viennozīmīgi esat piekrituši šādu sīkdatņu un izsekošanas pazīmju izmantošanai un tikai jūsu izteiktās piekrišanas apjomā. Sīkāku informāciju par katru sīkdatni un izsekošanas pazīmi skatiet mūsu paziņojumā par sīkdatnēm. Saistībā ar Google Tag Manager izmantošanu mēs un Google apstrādājam jūsu IP adresi un unikālu identifikatoru. Var būt iespējams, ka jūsu dati tiks apstrādāti ārpus Eiropas Savienības teritorijas. Lai nodrošinātu atbilstošu datu aizsardzības līmeni, Google un mēs esam vienojušies par standarta juridiskajiem nosacījumiem, ko ir publicējusi Eiropas Komisija. Google Tag Manager izmantošanas un ar to saistīto datu apstrādes darbību juridiskais pamats ir mūsu likumīgās intereses saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu. Šo likumīgo interesi veido Google Tag Manager mums sniegtā palīdzība, ieviešot un pārvaldot mūsu sīkdatņu un izsekošanas pazīmju izmantošanu.

 

3. Tehniski nepieciešamās sīkdatnes (obligātās sīkdatnes)

Obligātās sīkdatnes ir nepieciešamas, lai pārvietotos tīmekļvietnēs un izmantotu to funkcijas, piemēram, piekļūtu tīmekļvietnes reģistrācijas daļai vai izmantotu mūsu tērzēšanas funkciju. Bez šīm sīkdatnēm atsevišķas tīmekļvietnes funkcijas nav iespējamas.

Personas datu apstrādei ar tehniski nepieciešamajām sīkdatnēm juridiskais pamats ir likumīgās intereses saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu. Likumīgo interesi nosaka tas, ka šī apstrāde ir nepieciešama, lai pārvietotos tīmekļvietnēs un izmantotu to funkcijas. Tehniski nepieciešamo sīkdatņu savāktie dati netiek izmantoti lietotāju profilu veidošanai.

Obligātās sīkdatnes nevar atspējot. Mūsu lietotās obligātās sīkdatnes parasti ir tā saucamās sesijas sīkdatnes, kas parasti tiek automātiski izdzēstas pēc pārlūka sesijas beigām.

Dažas obligātās sīkdatnes nodrošina un / vai tām piekļūst trešās puses. Turpmāk ir sniegta informācija par šīm trešām pusēm un to rīkiem, kuriem lietojam obligātās sīkdatnes.

 

3.1 Intershop Commerce Platform

Savā tīmekļvietnē obligātajiem mērķiem izmantojam dažādas sīkdatnes, ko nodrošina un / vai izmanto Intershop Communications AG, Steinweg 10, 07743, Jēna (Jena), Vācija (“Intershop”). Izmantojam vairākas nepieciešamās sīkdatnes, ko nodrošina un / vai izmanto Intershop, un kas ir nepieciešamas tīmekļvietnes pareizai darbībai. Intershop nodrošina platformu klientu identitātes pārvaldībai, tostarp klientu profilu, izvēļu, apzinātas piekrišanas un piekrišanas iestatījumus. Plašāka informācija par Intershop ir pieejama šeit.

 

3.2 OneTrust LLC

Savā tīmekļvietnē izmantojam piekrišanas pārvaldības platformu, ko nodrošina OneTrust LLC, Building 600, 1200 Abernathy Road Northeast, Atlanta, Džordžija, 30328, ASV (“OneTrust”). OneTrust ir sīkdatņu piekrišanas risinājums, kas ļauj Miele nodrošināt sīkdatņu atbilstību dažādām juridiskajām prasībām visā pasaulē. OneTrust ļauj mums radīt sīkdatņu reklāmkarogus, saglabāt jūsu piekrišanas iestatījumus, kā arī informēt jūs par dažādām tīmekļvietnes sīkdatnēm. Lai uzzinātu vairāk par OneTrust, lūdzu, skatiet Konfidencialitātes paziņojums un politika | OneTrust.
 

3.3 Neocom.ai – Buyers Guide

Savā tīmekļvietnē izmantojam vadītās pārdošanas pakalpojumu, tā saucamo Buyers Guide, ko nodrošina mūsu pakalpojumu sniedzējs Neo Commerce GmbH, Max-Bill-Str. 8, 80807, Minhene, Vācija (“Neocom”). Lai sniegtu jums savu vadītās pārdošanas pakalpojumu, mums ir jāizmanto tā saucamā “Sesijas glabāšanas” tehnoloģija, lai sagrupētu daudzās vadītās pārdošanas pakalpojuma izmantošanas reizes vienā pārlūka sesijā. Bez šīs tehnoloģijas vadītās pārdošanas pakalpojums nav izmantojams. Šī tehnoloģija tiks izmantota tikai tad, ja aktīvi pieprasīsiet vadītās pārdošanas pakalpojuma izmantošanu. Plašāku informāciju par Neocom un datu apstrādes darbībām saistībā ar vadītās pārdošanas pakalpojuma izmantošanu skatiet mūsu konfidencialitātes paziņojumā.
 

3.4 Papildinformācija

Plašāka informācija par mūsu izmantotajām obligātajām sīkdatnēm ir apkopota turpmākajā tabulā.

 

4. Analītiskās sīkdatnes

Papildus tam savā tīmekļvietnē izmantojam sīkdatnes, kas ļauj analizēt, kā izmantojat tīmekļvietni (tā saucamās analītiskās sīkdatnes). Ar šīm sīkdatnēm vācam un saglabājam šādus datus:

 • vietnes apmeklējumu biežumu;
 • meklēšanas atslēgvārdus;
 • tīmekļvietnes funkciju izmantošanu.

Sīkdatņu savāktie dati par jums ir pseidonimizēti, tādējādi bez papilddatiem vairs nav iespējams attiecināt datus uz konkrēto lietotāju.

Šī apstrāde ļauj mums uzlabot savas tīmekļvietnes kvalitāti un saturu. Šajā gadījumā datu apstrādes juridiskais pamats ir piekrišana saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu. Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu mūsu “Privātuma izvēļu centra” sīkdatņu iestatījumos.

Dažas analītiskās sīkdatnes nodrošina un / vai tām piekļūst trešās puses. Turpmāk ir sniegta informācija par šīm trešām pusēm un to rīkiem, kuriem izmantojam analītiskās sīkdatnes.

Mūsu izmantotās analītiskās sīkdatnes iekļauj turpmāk minēto.

 

4.1 Google

Savā tīmekļvietnē analītiskiem mērķiem lietojam dažādas sīkdatnes, ko nodrošina un/vai lieto Google Ireland Limited (“Google”), saskaņā ar Īrijas likumiem reģistrēts un uzraudzīts uzņēmums (reģistrācijas numurs 368047), kura reģistrētā adrese ir Gordon House, Barrow Street, Dublina 4, Īrija (“Google”). Plašāku informāciju par šiem Google pakalpojumiem skatiet turpmāk un https://www.google.com/privacy/ads/. Turpmāk ievietotā informatīvā tabula iekļauj sīkdatņu nosaukumus ar mainīgiem identifikatoriem, kur <wpid> ir Google Analytics 4 tīmekļa lietas ID vai mērījumu ID, ko veido desmit simboli (numuri un burti), [<customname>] un <property-id> ir Google Analytics 3 (Universal Analytics) lietas ID, ko veido cipari šādā izkārtojumā: UA-XXXXXXXX-X.

4.1.1. Google Analytics

Mūsu tīmekļvietne izmanto Google Analytics, lai projektētu un uzlabotu vietni atbilstoši prasībām. Google Analytics izmanto tā saucamās sīkdatnes, kas glabājas jūsu gala ierīcē un ļauj analizēt, kā izmantojat tīmekļvietni. Sīkdatnes izveidotā informācija parasti tiek pārsūtīta uz ASV izvietotu Google serveri un uzglabāta tajā. Šajā tīmekļvietnē izmantojam IP maskēšanas paplašinājumu (tā saucamo IP maskēšanu), t. i., pirms pārsūtīšanas uz ASV un uzglabāšanas, Google saīsina jūsu IP adresi Eiropas Savienības dalībvalstīs vai citās – Eiropas Ekonomikas zonas – valstīs. Pilnā IP adrese uz ASV izvietoto serveri tiks pārsūtīta un tajā saīsināta tikai izņēmuma gadījumos.

Šīs tīmekļvietnes operatora uzdevumā Google izmantos šo informāciju, lai novērtētu, kā lietojat vietni, lai sagatavotu ziņojumus par vietnes darbībām un nodrošinātu vietnes operatoram citus pakalpojumus saistībā ar vietnes darbību un tīmekļa izmantošanu.

Ja jums ir Google konts un esat piekrituši personalizētai reklāmai (“Reklāmas personalizēšana”), Google pakalpojumos ir arī ziņošana par mūsu reklāmas pasākumu efektivitāti (tostarp dažādās iekārtās), mūsu lietotāju demogrāfiskais sadalījums un intereses, kā arī tiešsaistes reklāmas rādīšanas funkcijas. Šajā gadījumā datu apstrādes juridiskais pamats ir jūsu piekrišana Google (VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts).

Varat nepiekrist Google Analytics veiktajai jūsu datu vākšanai vai izvērtēšanai, lejupielādējot un uzstādot pārlūka spraudni, ko var iegūt, lietojot saiti https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Mums atsūtītie ar sīkdatnēm saistītie dati, lietotāja vai reklāmas identifikatori tiks automātiski dzēsti pēc 14 mēnešiem.

 

4.2 OneTrust LLC

Mūsu tīmekļvietnē apkopojam anonimizētu apzinātas piekrišanas un apzināta noraidījuma attiecību, ko nodrošina OneTrust piekrišanas pārvaldības platforma. Apkopojam šo informāciju atbilstoši likumīgajai interesei saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu, jo tā ļauj mums izmērīt piekrišanas līmeni un uzlabot lietotāju pieredzi. Ja piekrītat analītisko sīkdatņu izmantošanai, vāksim datus par jūsu mijiedarbību ar OneTrust izstrādātu piekrišanas reklāmkarogu. OneTrust ļauj mums veikt apkopotu analīzi, tostarp informāciju par mūsu lietotāju pārlūka veidu, valsti un platformu (portatīvais dators / mobilais tālrunis / planšetdators). Savāktie dati neļauj identificēt fizisku personu. Lai uzzinātu vairāk par OneTrust, lūdzu, skatiet Konfidencialitātes paziņojums un politika | OneTrust.


4.3 Papildinformācija

Varat atspējot analītiskās sīkdatnes. Plašāka informācija par visām mūsu izmantotajām individuālajām analītiskajām sīkdatnēm ir apkopota turpmākajā tabulā.

 

 

5. Tirgvedības sīkdatnes

Izmantojam arī tā sauktās trešo pušu tirgvedības sīkdatnes mērķnorāžu / veicinošās tirgvedības nolūkā un lai izvietotu tiešsaistes reklāmu.

Mērķnorādes vai veicinošā tirgvedība nozīmē tehnoloģiju, kas ļauj lietotājiem pēc konkrētas tīmekļvietnes apmeklējuma redzēt piemērotus sludinājumus arī pēc tam, kad viņi ir aizvēruši tīmekļvietni. Šajā nolūkā ir jāatpazīt tīmekļa lietotāji ārpus viņu pašu tīmekļvietnes, un šajā nolūkā tiek izmantotas attiecīgo pakalpojumu nodrošinātāju sīkdatnes. Turklāt tiek ņemta vērā iepriekšējā lietotāja rīcība. Piemēram, ja lietotājs aplūko konkrētus produktus, šos vai līdzīgus produktus var vēlāk kā reklāmu parādīt citās tīmekļvietnēs. Tā ir personalizēta reklāma, kas ir pielāgota individuālo lietotāju vajadzībām. Šai personalizētajai reklāmai nav nepieciešama lietotāja personīga identificēšana. Tāpēc mērķnorādēm vai veicinošajai tirgvedībai izmantotie dati nav apvienoti ar citiem datiem.

Tirgvedības sīkdatnes var arī izsekot lietotāja mijiedarbību ar vēlāk parādīto reklāmu. Tas tiek darīts, lai nepieļautu nevēlamu dubulto reklāmu un lai izsekotu, cik reižu reklāma beidzas ar kaut kāda veida konversiju (piemēram, reklāma tiek apskatīta vai notiek reāls pirkums).

Juridiskais pamats personas datu apstrādei ar tirgvedības sīkdatnēm ir piekrišana (VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts). Jums jebkurā laikā ir tiesības atsaukt savu piekrišanu mūsu “Privātuma izvēļu centra” sīkdatņu iestatījumos.

Izmantojam šādu tehnoloģiju tiešsaistes reklāmas izvietošanai. Reklāmas izvietošanai izmantojam trešo pušu pakalpojumus. Turpmāk ir sniegta informācija par šīm trešām pusēm (un to rīkiem), kas nodrošina tirgvedības un mērķnorāžu sīkdatnes un / vai kurām tās ir pieejamas.

 

5.1 Meta / Facebook

Savā tīmekļvietnē izmantojam tirgvedības sīkdatni(-es), ko nodrošina un / vai izmanto Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublina 2, Īrija (“Facebook” vai “Meta”).

Meta sīkdatnes tiek izmantotas, ja jums ir Facebook konts, izmantojat Facebook produkti, tostarp Facebook tīmekļvietni un lietotnes, vai apmeklējat citas tīmekļvietnes un lietotnes, kas izmanto Facebook produktus (tostarp pogu Like vai citas Facebook tehnoloģijas). Facebook sīkdatnes ļauj mums izsekot jūsu darbības mūsu tīmekļvietnē, lai analizētu mūsu reklāmguvumu piltuves efektivitāti un regulāri uzlabotu mūsu tīmekļvietni. Turklāt Facebook sīkdatnes ļauj mums izmantot “Pielāgoto mērķauditoriju” atkārtotās tirgvedības funkciju. Tas ļauj tīmekļvietnes lietotājiem rādīt ar viņu interesēm pamatotas reklāmas (“Facebook reklāmas”), kad tie apmeklē sociālo tīklu Facebook vai citas tīmekļvietnes, kas izmanto šo procesu. Plašāku informāciju par Facebook reklāmguvumu uzskaiti, Facebook pielāgotajām mērķauditorijām un saistītajām datu apstrādes darbībām skatiet mūsu konfidencialitātes paziņojumā.

Turklāt Meta sīkdatnes ļauj Meta piedāvāt jums Facebook produktus un izprast informāciju, ko tā saņem par jums, tostarp informāciju par citu vietņu un lietotņu lietošanu, neatkarīgi no tā, vai esat reģistrējies vai pieteicies.

Meta sīkdatnes saņem šāda veida datus: HTTP galvenes, Pixel specifiskos datus, pogu klikšķu datus, izvēles vērtības un veidlapu lauku nosaukumus. Plašāka informācija par Facebook sīkdatnēm ir pieejams šeit.

 

5.2 Google

Kā jau ir norādīts iepriekš, savā tīmekļvietnē analītiskajiem un / vai tirgvedības mērķiem izmantojam dažādas Google nodrošinātas un / vai izmantotas sīkdatnes. Plašāka informācija par Google konfidencialitātes politiku ir pieejama https://www.google.com/privacy/ads/. Turpmāk ievietotā informatīvā tabula iekļauj sīkdatņu nosaukumus ar mainīgiem identifikatoriem, kur <wpid> ir Google Analytics 4 tīmekļa lietas ID vai mērījumu ID, ko veido desmit simboli (numuri un burti), [<customname>] un <property-id> ir Google Analytics 3 (Universal Analytics) lietas ID, ko veido cipari šādā izkārtojumā: UA-XXXXXXXX-X.

 

5.2.1 Google Ads

Google Ads ir Google izstrādāta tiešsaistes reklāmas platforma, kurai reklāmdevēji maksā par īsas reklāmas, pakalpojumu piedāvājumu, produktu sarakstu, video satura un izstrādātu uzstādāmu mobilo lietotņu reklamēšanu Google reklāmu tīklā, lai piedāvātu tīmekļa lietotājiem. Tā var ievietot reklāmu gan meklēšanas rīku, piemēram, Google Search, rezultātos, gan arī ar meklēšanu nesaistītās tīmekļvietnēs, mobilajās lietotnēs un videoierakstos.

Plašāka informācija par Google Ads ir pieejama šeit

 

5.2.2 Google veicinošās tirgvedības funkcija

Google veicinošās tirgvedības funkcija ļauj mums rādīt saviem lietotājiem ar viņu interesēm pamatotu reklāmu citās vietnēs, kas ir iekļautas Google reklāmu tīklā (tā saucamās “Google reklāmas” vai reklāmas citās vietnēs). Šajā nolūkā analizējam lietotāju mijiedarbību mūsu vietnē, lai pēc mūsu vietnes apmeklēšanas lietotājiem varētu parādīt mērķētu reklāmu citās vietnēs. Šajā nolūkā Google saglabā skaitli to lietotāju pārlūkos, kuri apmeklē noteiktus Google pakalpojumus vai Google piedāvājumu tīklā iekļautās vietnes. Šis skaitlis, ko sauc par “sīkdatni”, tiek izmantots šo lietotāju apmeklējumu izsekošanai. Šis skaitlis tiek izmantots konkrētā datora tīmekļa pārlūka viennozīmīgai identifikācijai, nevis personas identifikācijai, un personīgie dati netiek saglabāti.

Varat atslēgt Google sīkdatņu izmantošanu, uzstādot spraudni, kas ir iegūstams saitē www.google.com/settings/ads/plugin.

 

5.2.3 Google konversijas izsekošana

Šajā kontekstā lietojam arī Google konversijas izsekošanu. Ja jūs uzklikšķināt uz Google izvietotu reklāmu, jūsu ierīcē uz 30 dienām tiek iestatīta konversijas izsekošanas sīkdatne. Šī sīkdatne netiek izmantota personas identifikācijai. Konversijas sīkdatnes savāktā informācija tiek izmantota, lai Google Ads klientiem sagatavotu konversijas statistiku.

Varat savā pārlūkā atslēgt ar Google interesēm pamatotu reklāmu, saitē https://adssettings.google.de/authenticated nospiežot taustiņu “Off” vai izvēloties izeju saitē http://www.aboutads.info/choices/.

 

5.2.4 Citi Google Marketing platformas pakalpojumi (Campaign Manager 360, Display & Video 360, Search Ads 360)

Mūsu tīmekļvietne lieto arī citus Google tirgvedības platformas (agrākās “Google Doubleclick”) pakalpojumus. Campaign Manager 360 ļauj mums rīkot reklāmas kampaņas un mērīt to rezultātus. Display & Video 360 palīdz mums vadīt demonstrācijas un video kampaņas. Search Ads 360 tiek izmantots meklēšanas kampaņu pārvaldībai dažādos meklēšanas rīkos. Šie pakalpojumi izmanto sīkdatnes, lai parādītu lietotājiem piemērotu reklāmu, uzlabotu kampaņas rezultātu paziņošanu vai nepieļautu vairākkārtīgu reklāmas parādīšanu lietotājam.

Google izmanto sīkdatnes identifikatoru, lai noteiktu, kuras reklāmas tiek parādītas kurā pārlūkā, tādējādi nepieļaujot to parādīšanu vairākas reizes. Google var izmantot sīkdatnes identifikatoru konversiju izsekošanai, t. i., vai lietotājs pēc reklāmas apskates atver reklāmdevēja vietni un veic tajā pirkumu. Šajās sīkdatnēs nav personīgas informācijas.

Jūsu pārlūks automātiski izveido tiešu savienojumu ar Google serveri. Google ir paziņojusi, ka šo pakalpojumu integrācija nodrošina Google ar informāciju, ka esat apskatījis attiecīgo mūsu vietnes sadaļu vai uzklikšķinājis uz mūsu reklāmas. Ja esat reģistrējies Google pakalpojumam, Google šo apmeklējumu var attiecināt uz jūsu lietotāja kontu. Pat ja neesat reģistrēts Google lietotājs vai neesat pieteicies, pakalpojuma sniedzējam ir iespējams noskaidrot un saglabāt jūsu IP adresi.

Turklāt sīkdatnes ļauj mums saprast, vai veicat mūsu vietnē darbības pēc mūsu reklāmas aplūkošanas vai uzklikšķināšanas Google vai citā platformā (konversijas izsekošana) (“Floodlight”). Google izmanto šo sīkdatni, lai konstatētu saturu, par kuru interesējaties mūsu vietnēs, lai mēs vēlāk varētu nosūtīt jums mērķētu reklāmu.

Varat atteikties no izsekošanas, mainot sava pārlūka programmatūras iestatījumus (piemēram, atslēdzot trešo personu sīkdatnes), atslēdzot konversijas izsekošanas sīkdatnes, sava pārlūka iestatījumos bloķējot sīkdatnes no domēna www.google.com/settings/ads, attiecībā uz to pakalpojumu sniedzēju interesēs balstītu reklāmu, kuri ir daļa “About Ads” pašregulējošās kampaņas, noklikšķinot uz saites http://www.aboutads.info/choices vai http://www.googleadservices.com. Gribam uzsvērt, ka šajā gadījumā jums var nebūt iespējams pilnībā izmantot visas tīmekļvietnes funkcijas.

Vairāk par Google tirgvedības platformu var uzzināt vietnē https://marketingplatform.google.com/. Plašāka informācija ir pieejama arī Tīmekļa reklāmas iniciatīvas (NAI) vietnē http://www.networkadvertising.org/

 

5.3 Qualtrics

Izmantojam pakalpojumus, ko nodrošina Qualtrics LLC, 333 W. River Park Drive, Provo, UT 84604, ASV, lai savā mājaslapā veiktu aptaujas par klientiem, produktiem un zīmoliem. Kad piedalāties aptaujā, izmantojam Qualtrics sīkdatnes ar ID vērtībām, galvenokārt, lai sekotu aptauju seansiem un uzturētu tos. Lai uzzinātu vairāk par Qualtrics LLC, lūdzu, skatiet www.qualtrics.com.

 

5.4 Adform

Mūsu pakalpojumu ērtību un kvalitātes uzlabošanai savā tīmekļvietnē izmantojam dažādas tirgvedības sīkdatnes, ko nodrošina un / vai izmanto ApS, Wildersgade 10B, 1, 1408, Kopenhāgena, Dānija (“Adform”). Adform izmanto sīkdatnes dažādiem mērķiem, piemēram, lietotājiem paredzētai reklāmai, mūsu reklāmas efektivitātes novērtēšanai un lietotāju apzināta noraidījuma reģistrēšanai.  

Savā tīmekļvietnē izmantojam Adform nodrošināto konversijas izsekošanas un mērķnorāžu tehnoloģiju. Adform konversijas izsekošana atstāj pagaidu sīkdatni, ja lietotājs mijiedarbojas ar Adform izvietotu reklāmu. Lietotāji, kuri nevēlas tikt izsekoti, var atspējot Adform sīkdatnes savā tīmekļa pārlūkā vai jebkurā laikā iebilst pret turpmāku datu vākšanu un uzglabāšanu, izmantojot šo saiti (Tiesības atsaukt piekrišanu – Adform vietne ). Jūsu datorā jau saglabātās sīkdatnes var nodzēst pārlūkā vai izdzēst, izdzēšot pagaidu tīmekļa lapas. 

Savā tīmekļvietnē izmantojam Adform mērķnorāžu tehnoloģiju. Tā ļauj vērsties pie tiem tīmekļa lietotājiem, kuri jau ir izrādījuši interesi par mūsu tīmekļvietni un mūsu produktiem mūsu partneru tīmekļvietnēs. Reklāmas materiāla ievietošana notiek mērķnorāžu atstāšanas laikā, ņemot vērā ar sīkdatņu palīdzību analizēto lietotāja agrāko rīcību. Šī ir pagaidu sīkdatne, kuras [darbības] ilgums ir 60 dienas. Ja nevēlaties redzēt uz interesēm balstītu Adform reklāmu, jebkurā laikā varat apzināti noraidīt turpmāku datu vākšanu un uzglabāšanu, noklikšķinot uz šīs saites (Tiesības atsaukt piekrišanu – Adform vietne). Plašāku informāciju par Adform konfidencialitātes politiku skatiet https://site.adform.com/privacy-center/platform-privacy/product-and-services-privacy-policy/

 

5.5 Papildinformācija

Varat atspējot tirgvedības sīkdatnes, izmainot iestatījumus šīs politikas augšā. Plašāka informācija par visām mūsu izmantotajām individuālajām tirgvedības sīkdatnēm ir apkopota turpmākajā tabulā.

 

6. Grozījumi šajā sīkdatņu politikā

Varam periodiski grozīt šo sīkdatņu politiku, atspoguļojot grozījumus mūsu izmantotajās sīkdatnēs, kā arī citu operacionālu, juridisku vai likumdošanas iemeslu dēļ. Tāpēc, lūdzu, regulāri apmeklējiet šo Sīkdatņu politiku, lai būtu informēti par sīkdatņu izmantošanu un saistītajām tehnoloģijām. Šīs Sīkdatņu politikas pēdējās atjaunināšanas datumu var redzēt, pārbaudot “pēdējās atjaunināšanas” datumu šīs Sīkdatņu politikas augšā.

 

7. Papildinformācijas saņemšana

Ja jums rodasr jautājumi vai komentāri par šo Sīkdatņu politiku, sazinieties ar mums pa privacy@miele.lv