Datu aizsardzība / Sīkdatnes

Datu aizsardzība

Privātuma politika

Dārgie lietotāji!

Mēs vēlētos izmantot šo iespēju, lai dalītos ar datu aizsardzības informāciju saistībā ar mūsu tiešsaistes un mobilajiem piedāvājumiem. Tie iekļauj:

 • Mūsu tīmekļa vietni: www.miele.lv
 • Mūsu interneta veikalu: shop.miele.lv
 • Kā arī visas iOS un Android lietotnes

Ievads

Mēs, SIA “Miele”, reģ. Nr. 40103158767, adrese: Zaubes 9a-38, Rīga, LV-1013, kā šo tiešsaistes piedāvājumu Kontrolētājs (turpmāk tekstā saukts – Miele), esam atbildīgi par jūsu kā mūsu piedāvājumu lietotāja personas datu apstrādi Vispārīgās datu aizsardzības regulas (VDAR) izpratnē.

Mūsu kontaktinformācija:

SIA “Miele”

Zaubes iela 9a-38, Rīga, LV-1013, Latvija

Tālrunis: 80008700

E-pasta adrese: privacy@miele.lv

Mēs ļoti rūpīgi attiecamies pret jūsu privātumu un jūsu personas datu aizsardzību. Tādēļ mēs apstrādājam jūsu personas datus tikai saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, šo Privātuma politiku un VDAR.

Šīs Privātuma politikas mērķis ir informēt jūs par jūsu personas datu apstrādi mūsu tiešsaistes un mobilajos piedāvājumos, par to, kādā nolūkā tā tiek veikta, un saskaņā ar kādu juridisko pamatojumu šī apstrāde ir atļauta.

Datu aizsardzības inspektors

Ar mūsu datu aizsardzības inspektoru iespējams sazināties, izmantojot šādu e-pasta adresi: privacy@miele.lv.

Personas dati

Personas dati ir jebkura informācija saistībā ar identificētu vai identificējamu fizisku personu. Fiziska persona tiek uzskatīta par identificējamu, kad to iespējams tieši vai netieši identificēt, konkrēti piešķirot identifikatoru, piemēram, šādas personas vārdu, uzvārdu, identifikācijas numuru, atrašanās vietas datus vai tiešsaistes identifikatoru vienai vai vairākām speciālām īpašībām, kas izsaka šīs fiziskās personas fizisko, fizioloģisko, ģenētisko, garīgo, ekonomisko, kultūras vai sociālo identitāti. Tas iekļauj visu informāciju par jūsu identitāti, piemēram, jūsu vārdu, e-pasta adresi vai pasta adresi, jūsu klienta numuru un tiešsaistes identifikatorus. No otras puses – informācija, kas nav saistīta ar jūsu identitāti (piemēram, tiešsaistes lietotāju skaits), nav personīgi identificējama informācija.

Jūs varat izmantot mūsu tiešsaistes un mobilos piedāvājumus, neatklājot savu identitāti un nesniedzot nekādus personas datus. Lietojot mūsu tiešsaistes veikalu, Miele tīmekļa vietnes un lietotņu programmas un daži pakalpojumi tomēr uzkrāj jūsu personīgo informāciju.

Personas datu glabāšana

Mēs saglabājam jūsu datus īpaši aizsargātos serveros. Ar tehnisku un organizatorisku pasākumu palīdzību jūsu dati tiek aizsargāti pret datu nozaudēšanu, iznīcināšanu, piekļuvi, labošanu vai izplatīšanu neatļautām personām. Piekļuve jūsu datiem ir iespējama tikai dažām pilnvarotām personām. Šīs personas ir atbildīgas par serveru tehnisko, komerciālo vai redakcionālo atbalstu.

Jūsu personas dati tiek šifrēti un pārsūtīti internetā. Datu pārraidei mēs izmantojam SSL šifrēšanu (Secure Socket Layer).

Datu apstrādes tiesiskais pamatojums

Ciktāl mēs iegūstam piekrišanu jūsu personas datu apstrādei, kā datu apstrādes juridiskais pamatojums kalpo VDAR 6(1) panta (a) apakšpunkts: datu subjekts ir devis piekrišanu viņa vai viņas personas datu apstrādei vienam vai vairākiem īpašiem nolūkiem.

Ciktāl tiek apstrādāti jūsu personas dati, jo tas ir nepieciešams, lai izpildītu līgumu vai saistībā ar līgumu, piemēram, līgumiskās attiecības ar jums, kā datu apstrādes juridiskais pamatojums kalpo VDAR 6(1) panta (b) apakšpunkts: apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu līgumu, kura puse ir datu subjekts (fiziska persona) vai lai veiktu pasākumus pēc datu subjekta (fiziskas personas) pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas.

Ciktāl mēs apstrādājam jūsu personas datus, lai izpildītu juridiskās saistības, kā datu apstrādes juridiskais pamatojums kalpo VDAR 6(1) panta (c) apakšpunkts: apstrāde ir nepieciešama, lai ievērotu juridisko pienākumu saistībā ar personas datu apstrādātāju.

VDAR 6(1) panta (f) apakšpunkts piemērojams kā datu apstrādes juridiskais pamatojums, ja jūsu personas datu apstrāde ir nepieciešama, lai aizsargātu mūsu uzņēmuma vai trešās personas likumīgās intereses, un jūsu intereses, pamattiesības un pamatbrīvības neprasa jūsu personas datu aizsardzību.

Šīs Privātuma politikas ietvaros mēs vienmēr norādīsim juridisko pamatojumu, uz kuru balstām jūsu personas datu apstrādi.  Miele likumīgās intereses:

Mēs izmantojam personas datus, lai:

 • sniegtu pakalpojumus (ieskaitot produktu pārdošanu un piegādi), kas pieejami mūsu tīmekļa vietnē www.miele.lv un mūsu interneta veikalā shop.miele.lv;
 • identificētu klientu/patērētāju;
 • novērstu krāpnieciskus darījumus;
 • personalizētu www.miele.lv tīmekļa vietnē piedāvātos pakalpojumus;
 • sūtītu e-pasta ziņojumus, tāmes, pasūtījumu apstiprinājumus, rēķinus un veiktu finanšu darījumus;
 • sūtītu apstiprinājumus, kas abonēti e-pastā (tostarp informāciju par Miele organizētajiem ēdienu gatavošanas pasākumiem);
 • atbildētu uz jautājumiem un prasībām saistībā ar www.miele.lv tīmekļa vietni;
 • informētu sabiedrību par Miele aktivitātēm.

 

Datu iznīcināšana un uzglabāšanas periods

Mēs vienmēr dzēsīsim vai bloķēsim jūsu personas datus, ja nepastāvēs nolūks to izmantošanai. Tomēr datu uzglabāšanu var paredzēt juridiskās prasības, kuras mums jāievēro, piemēram, saistībā ar likumā noteikto uzglabāšanas un dokumentēšanas pienākumu. Šādā gadījumā mēs dzēsīsim vai bloķēsim jūsu personas datus pēc attiecīgo prasību izbeigšanās.

Datu apstrāde ar vispārēju mūsu piedāvājumu izmantošanu

Informācija par izmantošanu un jūsu lietoto saziņas ierīci

Katru reizi, kad piekļūstat mūsu tiešsaistes un mobilajiem piedāvājumiem, mēs apkopojam šādu informāciju par jūsu izmantoto ierīci: pārlūkprogrammas pieprasījumu, un šī pieprasījuma datumu un laiku. Turklāt pārsūtīto datu statuss un apjoms tiek fiksēts kā daļa no šī pieprasījuma. Mēs arī apkopojam informāciju par izmantotās pārlūkprogrammas produktu un versiju un ierīces operētājsistēmu, kā arī interneta pakalpojumu sniedzēju. Mēs turpinām izsekot, no kuras vietnes piekļūts pakalpojumam.

Mēs apstrādājam šos datus tā, lai jūsu ierīcē varētu tikt rādīts saturs, piemēram, tīmekļa vietne. Turklāt mēs izmantojam tiešsaistes un mobilo pakalpojumu sniegšanas datus, arī lai konstatētu un novērstu kļūdas, noteiktu tiešsaistes un mobilo pakalpojumu izmantošanu un veiktu korekcijas vai uzlabojumus.

Sīkdatņu izmantošana

Mēs izmantojam sīkdatnes. Tie ir mazi teksta faili, kas tiek glabāti jūsu datorā un kas glabā noteiktus iestatījumus un datus, lai tiešsaistē kopīgotu saturu par jūsu pārlūkprogrammu. Sīkfails parasti satur domēna nosaukumu, no kura tika nosūtīts sīkdatnes fails, kā arī informāciju par sīkdatnes vecumu un burtciparu identifikatoru.

Mēs informējam jūs par sīkdatnēm pirms to izmantošanas ar atbilstošas piezīmes palīdzību uznirstošajā logā.

Šīs sīkdatnes ļauj mums uzkrāt un uzglabāt šādus datus:

 • Valodas iestatījumi
 • Meklēšanas iestatījumi
 • Tiešsaistes veidlapas saturs
 • Informācija lietotāja identificēšanai vai autentificēšanai
 • Produkti iepirkumu grozā
 • Produkti piezīmēs
 • Produkti no iepirkumu konsultanta

Jūsu dati, kas tiek iegūti izmantojot sīkdatnes, ir pseidonimizēti, lai pēc datiem nevarētu noteikt attiecīgo lietotāju.

Datu apstrādes juridiskais pamatojums, izmantojot sīkdatnes, noteikts VDAR 6(1) panta (f) apakšpunktā.

Google Analytics

Statistikas un[1] tostarp tīmekļa vietnes www.miele.lv un interneta veikala shop.miele.lv plūsmas analīzei mēs izmantojam Google Analytics.

Izmantojot mūsu serveros saglabātās sīkdatnes, Google Analytics apkopo statistikas un citus datus par tīmekļa vietni www.miele.lv. Datus, kas tiek apkopoti par www.miele.lv uzglabā Google. Jūs varat iepazīties ar Google privātuma politiku šeit

 

Turklāt jūs varat aizliegt Google uzkrāt datus, kas iegūti no sīkdatnes un ir saistīti ar jūsu tīmekļa vietnes izmantošanu (tostarp jūsu IP adresi), kā arī aizliegt Google apstrādāt šos datos, lejupielādējot un uzstādot tīmekļa pārlūkprogrammas spraudni, kas pieejams šādā saitē: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
 

AdForm

Lai uzlabotu mūsu pakalpojumu komfortu un kvalitāti, mēs izmantojam konversijas izsekošanas un atkārtotas atlasīšanas tehnoloģiju, ko nodrošina Adform ApS, Wildersgade 10B, 1408, Kopenhāgena, Dānija.

Adform Konversijas izsekošanas sistēma izveido pagaidu sīkfailu, kad lietotājs sazinās, izmantojot Adform sludinājumu. Lietotāji, kas nevēlas piedalīties izsekošanā, var atiespējot Adform sīkfailu, izmantojot Interneta pārlūkprogrammu, vai iebilst datu savākšanai un saglabāšanai jebkurā brīdī, arī turpmāk, šajā vietnē https://site.adform.com/datenschutz-opt-out/).  Sīkfailus, kas jau ir saglabāti jūsu datorā, var dzēst savā pārlūkprogrammā vai izdzēst pagaidu Interneta vietnes.

Šī atkārtotās atlasīšanas tehnoloģija ļauj atlasīt tos Interneta lietotājus, kas jau ir ieinteresējušies par mūsu mājaslapu un izstrādājumiem mūsu partneru mājaslapās. Reklāmas materiāla ievietošana šajā gadījumā notiek, pamatojoties uz iepriekšējo lietotāja uzvedību, kas tiek noteikta, balstoties uz sīkfailiem.  Šis ir pagaidu sīkfails, kurš ir spēkā 60 dienas. Ja nevēlaties, lai Adform attēlotu jūsu interesēm atbilstošas reklāmas, jūs varat jebkurā laikā atteikties no turpmākās datu apkopošanas un saglabāšanas šajā vietnē https://site.adform.com/datenschutz-opt-out/). Plašāka informācija par Adform privātuma politiku ir pieejama vietnē: https://site.adform.com/datenschutz-opt-out 

Juridiskais pamatojums ir VDAR.

Reģistrācija

Jūs varat reģistrēties kā lietotājs mūsu tiešsaistes un mobilās versijas piedāvājumu saņemšanai. Lai to izdarītu, jums jāievada pieprasītie dati, piemēram, vārds, adrese un e-pasta adrese. Mēs arī fiksējam reģistrācijas datumu, laiku un IP adresi. Reģistrācijas procesa ietvaros mēs iegūstam jūsu piekrišanu datu izmantošanai.

Reģistrācijas datu apstrādes juridiskais pamatojums ir piekrišana personas datu apstrādei vienam vai vairākiem īpašiem nolūkiem. Ciktāl jūs reģistrējaties, lai izpildītu vai uzsāktu ar mums noslēgtu līgumu, datu apstrādes juridiskais pamatojums tiek noteikts papildus –

apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu līgumu, kura puse ir datu subjekts, vai lai veiktu pasākumus pēc datu subjekta (fiziskas personas) pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas.

Reģistrācija ir nepieciešama, lai izpildītu vai uzsāktu līgumu ar mums par noteiktiem pakalpojumiem.

Datus mēs glabāsim tik ilgi, cik nepieciešams, lai izpildītu līgumu. Turklāt mēs glabājam šos datus pēclīguma saistību izpildei, kā arī komerciālajos un nodokļu saglabāšanas periodos, kā to nosaka likumdošana. Šis uzglabāšanas periods parasti ir trīs gadi pēc attiecīgā kalendārā gada beigām.

Pasūtījumu apstrādes kārtība, izmantojot mūsu tiešsaistes veikalu

Mēs izmantojam jūsu personas datus tikai mūsu uzņēmumā un saistītajos uzņēmumos veiktiem pasūtījumiem, kā arī pasūtījuma apstrādes uzņēmumā.

Lai veiktu pasūtījuma apstrādi, mēs sadarbojamies ar dažādiem uzņēmumiem, kas atbild par maksājumu apstrādi un loģistiku. Mēs nodrošinām, ka mūsu partneri ievēro datu aizsardzības noteikumus. Tādējādi mēs nosūtām jūsu adreses datus (vārds, adrese, tālruņa numurs) attiecīgajam piegādes uzņēmumam, kas pēc tam jums piegādā pasūtītos produktus.

Juridiskais pamatojums ir VDAR 6(1) panta (b) apakšpunkts. Jūsu personas datu apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu ar jums noslēgto līgumu.

Datus mēs glabāsim tik ilgi, cik nepieciešams, lai izpildītu līgumu. Turklāt mēs glabājam šos datus pēclīguma saistību izpildei, kā arī komerciālajos un nodokļu saglabāšanas periodos, kā to nosaka likumdošana. Šis uzglabāšanas periods parasti ir trīs gadi pēc attiecīgā kalendārā gada beigām.

Pasūtījumu maksājumu apstrāde

Atkarībā no izvēlētā maksājuma veida, pasūtījumu maksājumu apstrāde var tikt organizēta, iesaistot pakalpojumu sniedzēju.

Veicot apmaksu ar kredītkarti, jūsu nepieciešamie dati, piemēram, vārds, adrese un pirkuma dati tiks pārsūtīti attiecīgajam uzņēmumam, kurš izdevis kredītkarti.

Juridiskais pamatojums ir VDAR 6(1) panta (b) apakšpunkts. Jūsu personas datu apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu ar jums noslēgto līgumu.

Datus mēs glabāsim tik ilgi, cik nepieciešams, lai izpildītu līgumu. Turklāt mēs glabājam šos datus pēclīguma saistību izpildei, kā arī komerciālajos un nodokļu saglabāšanas periodos, kā to nosaka likumdošana. Šis uzglabāšanas periods parasti ir trīs gadi pēc attiecīgā kalendārā gada beigām.

Datu papildu apstrāde, izmantojot Miele piedāvāto lietotni

Izmantojot lietotnes, tiek apstrādāti šādi dati:

 • Reģistrācijas datums
 • Klienta numurs, Miele konts
 • Ierīces/ierīču seriālais numurs
 • Ierīču funkcionālās īpašības, ierīces galvenie dati
 • Ierīces lietošanas dati
 • Ierīces statusa dati
 • Lietotnes lietošanas dati
 • Personiski identificējamās telekomunikāciju pazīmes

Lai nodrošinātu visaptverošu Miele@mobile lietotnes izmantošanu, nepieciešamas noteiktas sistēmas atļaujas. Programmas lietošanas sākumā un/vai tikai tad, ja lietojat attiecīgo funkciju, jums tiks lūgts piešķirt atbilstošas pilnvaras. Lūdzu, ņemiet vērā, ka atbilstošai lietotnes izmantošanai ir nepieciešama piekļuve noteiktām mobilās ierīces (viedtālruņa vai planšetdatora) funkcijām un jūsu personiskajai informācijai.

Miele@mobile lietotne ir pieejama, tā sauktajos, lietotņu veikalos (Google Play Store un Apple App Store), kurus nodrošina trešās puses. Lietotnes lejupielādei parasti ir nepieciešama iepriekšēja reģistrācija attiecīgajā lietotņu veikalā. Mēs nekādi nevaram ietekmēt šajā gadījumā savāktos, apstrādātos un izmantotos personas datus. Atbildīgā iestāde šajā gadījumā ir tikai attiecīgā lietotņu veikala operators.

 Juridiskais pamatojums datu apstrādei ir VDAR 6(1) panta (a) apakšpunkts. Ciktāl datu apstrāde ir nepieciešama attiecīgās lietotnes piedāvāto pakalpojumu izpildīšanai, tās juridiskais pamatojums ir VDAR  (1) panta (b) apakšpunkts. Turklāt ierīces lietošanas dati tiek anonīmi novērtēti, lai mūsu produktus un lietotni būtu iespējams pastāvīgi optimizēt. Juridiskais pamatojums ir VDAR 6(1) panta (f) apakšpunkts, kas nosaka, ka produkta un pakalpojuma optimizāciju pamato mūsu likumīgās intereses.

Mēs apstrādājam datus šādiem mērķiem:

 • lai uzlabotu mūsu produktu un pakalpojumu piedāvājumus (piemēram, lietotās programmas un citas sadzīves tehnikas un lietotnes funkcijas);
 • lai sazinātos ar jums, mērķtiecīgi piedāvājot pakalpojumus un produktus, kas pielāgoti jūsu vajadzībām;
 • lai izslēgtu vai novērstu traucējumus;
 • lai nodrošinātu un uzlabotu lietotnes lietojamību;
 • lai nodrošinātu lietotnes pakalpojumus.

Mēs glabājam datus tikai tik ilgi, cik tas ir nepieciešams attiecīgā mērķa sasniegšanai.

Saziņa ar mums

Jūs varat sazināties ar mums dažādos veidos, arī izmantojot mūsu tīmekļa vietnē izvietoto saziņas veidlapu.

Kontaktinformācija

Jūs varat sazināties ar mums pa tālruni, izmantojot mūsu klientu līniju, pa e-pastu vai pa pastu. Ja vēlaties izmantot kādu no šīm kontaktinformācijas iespējām, mēs apkopojam personas datus, kurus jūs mums sniedzat, izmantojot izvēlēto kontaktinformācijas iespēju. Tas var būt jūsu vārds, adrese, e-pasta adrese un tālruņa numurs. Jūs varat izlemt, kādu kontaktinformāciju jūs vēlaties mums sniegt.

Mēs apstrādājam šos datus tikai ar tādu nolūku, lai varētu atbildēt uz jūsu jautājumu vai pieprasījumu vai apstrādāt to.

Ciktāl jūs vēlaties izmantot kontaktinformācijas formu mūsu tiešsaistes piedāvājumā, mēs uzkrājam jūsu norādītos personas datus kontaktinformācijas formā – jūsu vārdu un e-pasta adresi. Turklāt mēs saglabājam IP adresi, kā arī pieprasījuma datumu un laiku. Mēs apstrādājam datus, kas tiek nosūtīti, izmantojot kontaktinformācijas veidlapu, lai varētu atbildēt uz jūsu jautājumu vai pieprasījumu.

Kontaktinformācijas iespēju izmantošanas juridiskais pamatojums, atsaukšana

Datu apstrādes juridiskais pamatojums, izmantojot piedāvātās kontaktinformācijas iespējas, ir jūsu piekrišana, atbilstoši VDAR 6(1) panta (a) apakšpunktam. Jūs varat atsaukt savu piekrišanu jebkurā laikā. Kad jautājumu esam apstrādājuši, sākotnēji dati tiek saglabāti gadījumam, ja rodas papildu jautājumi. Datu dzēšanu iespējams pieprasīt jebkurā laikā; pretējā gadījumā dzēšana notiek pēc lietas slēgšanas. Mēs nekavējoties izdzēsīsim datus, ja mums nebūs pienākuma tos glabāt, ko nosaka komerciāli vai ar nodokļiem saistīti noteikumi.

Sociālie mediji

Mūsu tiešsaistes un mobilajā piedāvājumā jūs atradīsiet saites uz sociālo tīklu Facebook, kā arī mūsu YouTube kanālu. Saites tiek apzīmētas ar attiecīgā pakalpojuma sniedzēja logotipu.

Noklikšķinot uz saitēm, tiek atvērtas atbilstošās sociālo mediju lapas, kurām šī Privātuma politika nav piemērojama. Lai saņemtu detalizētu informāciju par piemērojamiem noteikumiem, lūdzam skatīt attiecīgo pakalpojumu sniedzēju Privātuma politiku. Jūs tās varat atrast šeit:

Facebook: http://www.facebook.com/policy.php

YouTube: https://policies.google.com/privacy

Jūsu tiesības

Atbilstoši VDAR – attiecīgajām personām ir atšķirīgas tiesības. Ja vēlaties izmantot savas tiesības vai saņemt papildu informāciju, lūdzam droši vērsties pie mums jebkurā laikā.

Attiecīgās tiesības it īpaši iekļauj:

 • Tiesības saņemt informāciju: Saskaņā ar VDAR 15. pantu jūs varat pieprasīt apstiprinājumu par to, vai mēs apstrādājam ar jums saistītos personas datus. Ja šāda apstrāde ir pieejama, jūs varat arī pieprasīt no mums papildu informāciju par apstrādi.
 • Tiesības uz datu labošanu: Saskaņā ar VDAR 16. pantu jūs varat pieprasīt datu labošanu un/vai pabeigšanu, ja jūsu apstrādātie personas dati ir nepareizi vai nepilnīgi.
 • Tiesības ierobežot apstrādi: Noteiktos apstākļos saskaņā ar VDAR 18. pantu jūs varat pieprasīt jūsu personas datu apstrādes ierobežošanu.
 • Tiesības uz atcelšanu: Saskaņā ar VDAR 17. pantu noteiktos apstākļos jums ir tiesības pieprasīt par jums saglabāto personas datu dzēšanu.
 • Tiesības uz datu pārnesamību: Saskaņā ar VDAR 20. pantu noteiktos apstākļos jums ir tiesības saņemt savus personas datus, kurus esat sniedzis pārzinim strukturētā, plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā un tiesības minētos datus nosūtīt citam pārzinim, un pārzinis, kuram attiecīgie personas dati sniegti, tam nerada nekādus šķēršļus.

Ja jūsu personas dati ir balstīti uz likumīgām interesēm un tiek apstrādāti atbilstoši VDAR 6(1)(1) panta (f) apakšpunktam, jums ir tiesības iesniegt iebildumu pret jūsu personas datu apstrādi saskaņā ar VDAR 21. pantu, ja pastāv iemesli, kas radušies jūsu konkrētajā situācijā.

 Sūdzības

Ja uzskatāt, ka mūsu personas datu apstrāde neatbilst šai Privātuma politikai vai piemērojamajai Privātuma politikai, jūs varat iesniegt sūdzību mūsu datu aizsardzības inspektoram. Datu aizsardzības inspektors izskatīs jautājumu un informēs jūs par testa rezultātiem. Turklāt jums ir arī tiesības lēmumu pārsūdzēt uzraudzības iestādē.

Papildu informācija

Datu nodošana trešajām personām

Principā mēs nenododam personas datus trešajām pusēm, ja tas nav saskaņā ar šajā Privātuma politikā minētajiem nolūkiem. Tomēr, ciktāl mums saskaņā ar likumu vai tiesas rīkojumu ir noteikts šāds pienākums, mēs nosūtīsim jūsu datus iestādēm, kas ir tiesīgas saņemt informāciju:

 • Miele var nodot jūsu personas datus iestādēm, tostarp valsts un citām iestādēm (piemēram, tiesībaizsardzības iestādēm, zvērinātu notāru birojiem, nodokļu administrācijām, uzraudzības iestādēm un finanšu izlūkošanas aģentūrām) saistībā ar jebkuru tiesas procesu;
 • apdrošināšanas sabiedrības prasījumu gadījumā;
 • revidentiem, finanšu konsultantiem vai citiem Miele apstiprinātiem personas datu apstrādātājiem tikai tiktāl, cik tas paredzēts tiesību aktos;
 • trešajām personām, kas ir atbildīgas par dažādu reģistru (piemēram, kredītreģistu, komercreģistru vai citu reģistru, kas uzkrāj personas datus) izveidi;
 • citām trešajām personām, kas saistītas ar Miele pakalpojumu sniegšanu, ieskaitot bankām vai līzinga sabiedrībām, arhīviem, pasta un kurjeru uzņēmumiem, pārvadāšanas uzņēmumiem;
 • jebkādām citām trešajām personām, lai aizsargātu mūsu likumīgās tiesības (ieskaitot informācijas nodošanu pusēm, lai novērstu krāpniecību).

 

Saites uz citām mājaslapām

Mūsu tiešsaistes piedāvājumā ir saites uz citām tīmekļa vietnēm. Šīs saites parasti tiek attiecīgi apzīmētas. Mēs nekādi nevaram ietekmēt to, cik lielā mērā saistītās tīmekļa vietnes atbilst piemērojamajiem datu aizsardzības noteikumiem. Tāpēc mēs iesakām jums iepazīties arī ar citu tīmekļa vietņu Privātuma politiku.

Izmaiņas Privātuma politikā

Privātuma politikas statuss tiek norādīts pēc datuma (zemāk). Mēs saglabājam tiesības mainīt šo Privātuma politiku jebkurā laikā, tā ietekmējot nākotnes darbības. Aktuālā versija ir pieejama tieši no tiešsaistes piedāvājuma. Lūdzam regulāri aplūkot tiešsaistes piedāvājumu un iepazīties ar aktuālo Privātuma politiku.

 

Izmaiņas Privātuma politikā: 2018. gada maijs

 

 

[1] Google Analytics ir tīmekļa analītikas pakalpojums, kuru nodrošina Google LLC., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94034, ASV („Google“).

 

Sīkdatnes

Jūsu sīkdatņu iestatījumi šajā vietnē

Sīkdatnes, kam nepieciešama piekrišana
   

1. Neapstiprināmās sīkdatnes šajā vietnē

Tās ir sīkdatnes, kas ir obligāti nepieciešamas, lai nodrošinātu konkrētu pakalpojumu, ko tieši pieprasa lietotājs. Tās iekļauj:

 • Lietotāja ievades sīkdatnes: tās tiek izmantotas, lai saglabātu lietotāja ievadītu informāciju, piemēram, aizpildot veidlapas vai izmantojot iepirkumu grozu, ar noteikumu, ka sīkdatnes tiek saglabātas tikai uz vienu apmeklējumu vai uz dažām stundām.
 • Autentifikācijas sīkdatnes: tās ir nepieciešamas, lai identificētu lietotāju uz apmeklējuma laiku, tiklīdz tas piereģistrējas.
 • Drošības sīkdatnes: tās ir nepieciešamas, lai novērstu nepareizu izmantošanu reģistrēšanās laikā.
 • Multivides sīkdatnes: tās tiek izmantotas, lai parādītu multivides saturu.

Jūs varat atslēgt vai izdzēst sīkdatnes, pielāgojot sava pārlūka iestatījumus.

 

2. Akceptējamās sīkdatnes šajā vietnē

 • Sīkdatnes, kuras saskaņā ar tīri juridisku definīciju nav absolūti nepieciešamas, lai vietni varētu lietot; tās pilda svarīgas funkcijas. Bez šīm sīkdatnēm tādas funkcijas, kas nodrošina ērtu mūsu vietnes pārlūkošanu, vairs nav pieejamas. Jūsu veiktos iestatījumus, piemēram, valodas izvēli, nav iespējams saglabāt, tādēļ par to atkārtoto jāuzdod jautājums katrā lapā. Turklāt mums vairs nav iespējas atbildēt jums ar individuāli pielāgotiem piedāvājumiem.
 • Miele savā vietnē iekļauj arī trešo personu saturu. Piemēri: Facebook pakalpojumu vai YouTube video iekļaušana. Ja esat nolēmis nedot vai atsaukt savu piekrišanu to sīkdatņu izmantošanai, kam nepieciešama jūsu piekrišana, jums būs pieejama tikai tā mūsu vietnes funkcionalitāte, kuras izmantošanu mēs varam garantēt bez šīm sīkdatnēm. Šādā gadījumā vietnes zonas, kas potenciāli piedāvā trešo personu satura integrēšanas tehnisku iespēju un tādējādi trešo personu sīkdatņu iestatīšanu, jums nav pieejamas.